SPPC Logo

شرکت تولید لوله و پوشش سلفچگان (سهامی خاص)

همه محصولات لوله های اسپیرال

لوله های اسپیرال انتقال نفت و گاز

لوله های اسپیرال انتقال نفت و گاز

لوله های اسپیرال انتقال نفت و گاز

تولید لوله های اسپیرال مورد استفاده در خطوط لوله انتقال نفت و گاز در شرکت تولید لوله و پوشش سلفچگان از سایز 6 الی 120 اینچ و بصورت دو مرحله ای انجام می شود. این فرایند مانند روش یک مرحله ای است با این تفاوت که در حین شکل دهی ورق، درز بوسیلۀ GMAW جوشکاری می شود و این جوش پاس ریشه را تشکیل می دهد. در مراحل بعدی، درز از داخل و خارج در فرآیند جوش زیرپودری پر می شود. فرآیند تولید لوله اسپیرال چهار مرحلۀ اساسی دارد:
الف) آماده سازی ورق
ب) شکل دهی ورق
ج) جوش با GMAW
د) جوش زیرپودری داخلی و خارجی

تنها تفاوت عمده فرآیند Online با Offline وضعیت لوله های بریده شده بعد از فرمینگ می باشد که در فرآیند Online لوله بریده شده نیاز به اعمال فرآیندهای بعدی جهت تکمیل اتصال و درز جوش ندارد ولی در Offline درزجوش لوله بریده شده لازم است تا توسط دستگاه SAW جوشکاری شود. با نگاهی گذرا بر هر دو فرآیند و استفاده از روش GMAW که فرآیندی پر بازده است می توان پی برد روش Offline دارای مزایای زیر نسبت به روش Online می باشد:
1- ایجاد یک بافر مناسب از لوله های آماده جهت جوشکاری.
2- استفاده از چندین ایستگاه جوشکاری به جای نصب یک دستگاه SAW بر روی دستگاه فرمینگ.
3- ادامه فرآیند تولید در صورت توقف دستگاه های جوش و فرمینگ حتی در زمان های توقف خط جهت تعویض کویل
4- استفاده حداکثر از راندمان دستگاه فرمینگ بدلیل بالا بودن سرعت جوشکاری GMAW نسبت به SAW.
5- حذف تجهیزات SAW از فرمینگ و ایجاد فضای گسترده جهت نصب تجهیزات کنترلی بر روی Boom دستگاه فرمینگ که سبب افزایش کیفیت فرم دهی می شود.
6- حذف ارتعاشات و نوسانات ناشی از تنظیم درز جوش بدلیل مجزا بودن ایستگاه جوشکاری در فرآیند جوشکاری.
7- کاهش عیوب جوشکاری، ناشی از عدم دخالت سایر فرآیند ها بر نحوه کار دستگاه جوش.
8- امکان تعمیر به سهولت عیوبی که ناشی از فرمینگ بوده و در کیفیت جوشکاری موثر می باشد.
9- جوشکاری Skelp قبل از جوشکاری درز جوش و در نتیجه کاهش عیوب احتمالی در T-Joint ها.
10-امکان اصلاح درز جوش و حذف موارد موثر بر کیفیت جوش.

مزایای فوق شرکت لوله و پوشش سلفچگان را بر آن داشت از فرآیند Offline به جای Online علی رغم بالا بودن هزینه های سرمایه گذاری، نیروی انسانی متخصص و ... استفاده نماید. محصولات این شرکت مطابق با استانداردهای API ، IPS و سایر استانداردهای ملی و بین المللی مطابق جدول زیر با ضخامتهای متنوع تولید می شوند:

لوله های اسپیرال انتقال نفت و گاز

گواهینامه ها و استانداردها


SPPC National First Degree Manufacturer
انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران
انجمن خوردگی ایران
پوشش لوله سلفچگان - رتبه اول سازنده برتر
پوشش لوله سلفچگان - کارآفرین برگزیده
پروانه واحد تحقیق و توسعه - پوشش لوله سلفچگان
AWWA C200
EN 10219
ISO 29001
ISO 9001
ISO 14001
ISO 45001

دفترمرکزی: تهران - بزرگراه آفریقا، نرسیده به پل میرداماد، کوچه شهید عمدی، شماره 4، کدپستی 1518954714
تلفن: 88773124-021 فاکس: 88874627-021


کارخانه: قم - سلفچگان، شهرک صنعتی سلفچگان، انتهای خ صدر، پوشش لوله سلفچگان، کدپستی 3746139945
تلفن: 3142-025 فاکس: 33674000-025

درباره
Home| Login| Products| QC| IMS| HSE| R & D| Units & Conversion| Article| CRM| FAQ| Contact us| Photo Gallery| About
Copyright ©2012-2020 Salafchegan Pipe & Protection Co.